Новости

30.09.2013

Достапен е повикот за пишување на истражувачки труд и Есеј во организација на УКЛО. Охрабрете се, пишувајте, аплицирајте....  повеќе

25.09.2013

Групи за студентите во прв семестар на отсекот за Информатика и компјутерска техника КНИ повеќе

20.09.2013

Трет уписен рок - конечна ранг листа прв циклус студии на Технички Факултет - Битола повеќе

19.09.2013

Трет уписен рок - прелиминарна ранг листа прв циклус студии на Технички Факултет - Битола
повеќе

18.09.2013

За студентите од ОСИТ кои го презапишаа предметот Основи на сообраќајното инженерство, се организира настава во СРЕДА, 7, 8 час и вежби - во ЧЕТВРТОК, 5,6 час во уч. 404. повеќе

15.09.2013

Слободни места на сите студиски програми за пријавување во трет уписен рок за А13-14, на 17.09.2014 год. Напомена - Може да се пријават и кандидати со завршена училишна матура..
повеќе

13.09.2013

Почитувани нови студенти! Ве покануваме да присуствувате на првиот свечен академски час на 16.09 во 10 часот, кој ќе се одржи во Амфитеатарот на Технички факултет - Битола. После поздравните говори се замолуваат студентите да се повлечат според студиската програма во следните простории: повеќе

11.09.2013

Втор уписен рок - конечна ранг листа прв циклус студии на Технички Факултет - Битола повеќе

11.09.2013

Достапен е конечниот распоред за настава за зимски семестар во Академската 2013-2014 за сите години и студиски програми на Технички факултет - Битола. повеќе

11.09.2013

Сите кандидати кои се пријавија на I првиот уписен рок за II циклус (последипломски) студии по Информатика и компјутерска техника се ПРИМЕНИ и можат веднаш да се запишат.
повеќе

11.09.2013

Список на примени кандидати во прв уписен рок на втор циклус универзитетски студии на отсекот за сообраќај и транспорт во академската 2013/2014 година. повеќе

11.09.2013

Список на примени кандидати во прв уписен рок на трет циклус универзитетски студии на отсекот за информатика и компјутерска техника во академската 2013/2014 година.

повеќе

06.09.2013

Втор уписен рок - прелиминарна ранг листа прв циклус студии на Технички Факултет - Битола повеќе

27.08.2013

Дополнителен повик од програмата Erazmus LLP за пријавување на мобилност за студенти. Краен рок - 15.10.2013.
повеќе

27.08.2013

Информацијата се однесува на новите студенти кои се запишуваат во прва година по прв пат! повеќе

26.08.2013

Прв уписен рок - конечна ранг листа прв циклус студии на Технички Факултет - Битола повеќе

23.08.2013

Информацијата се однесува на уписите во трет, петти и седми семестар на сите студиски програми на ТФБ. повеќе

21.08.2013

Прв уписен рок - прелиминарна ранг листа прв циклус студии на Технички Факултет - Битола повеќе

14.08.2013

Сите постдиплоци, докторанти и пост-докторанти кои се заинтересирани за одржлив енергетски развој имаат можност за аплицирање за учeство на  UNESCO School: Sustainable Energy Governance in World Heritage sites која ќе се одржи во Дубровник од 29 Септември до 04 Октомври 2013 година. повеќе

12.08.2013

Почитувани студенти, достапен ви е распоредот за септемвриска испитна сесија во учебната 2013/2014 повеќе
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |