18 Јуни 2019

Успешно завршен мултидисциплинарниот проект „Укло за заедницата“.

Во текот на летниот семестар во академската 2018/2019 година, студентите од Технички факултет - Битола, Отсек за сообраќај и транспорт во соработката со своите колеги од Економскиот факултет од Прилеп, имаа можност да практикуваат мултидисциплинарен пристап, работа во тимови, креирање на проблемски - ориентирани сообраќајни решенија во зони на училишта.

https://www.facebook.com/watch/?v=460197844758775

Особена благодарност до сите учесници!

Се за проектот може да најдете на следниот портал: http://moodle.eccfp.edu.mk/course/view.php…