17 Септември 2020

Почитувани студенти,

Уписот за повисоките години на Технички факултет - Битола е започнат.

.