24 Август 2022

 

Конкурс за избор на студенти за спроведување на надворешна евалуација на високообразовните установи и студиски програми

За повеќе информации отворете тука.

 

.