Следни испити

Септември/Октомври
П В С Ч П С Н
17181920212223
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
сите

Новости

20 Септември 2018

Се известуваат студентите дека уписите за II, III и IV година за студентите од сите отсеци на Техничкиот факултет (Електротехнички, Машински, Сообраќај и транспорт, Индустриски менаџмент, Графички) ќе се вршат од 24.09.2018 год.

повеќе

20 Септември 2018

Се известуваат сите студенти од втора, трета и четврта година, кои ќе вршат упис на зимскиот семестар во академската 2018/19, претходно, МОРА, задолжително да ја пополнат студентската анкета која им е достапна во нивното електронско досие.

             Во спротивно, нема да можат да го спроведат уписот.

повеќе

11 Септември 2018

Објавени конкурсите за втор и трет циклус студии на УКЛО

повеќе

31 Август 2018

Се информираат студентите дека покрај пријавувањето на испитите за септемвриска сесија во iKnow системот, задолжително е доставување на пријава на испитите и на студентски прашања на 03. 04, 05 Септември 2018.

повеќе

23 Мај 2018

Се известуваат студентите дека е објавен распоред за испити во јунска и септемвриска испитна сесија за академска 2017/18 год. за сите студиски програми.

Линк кон испитите од сите сесии.

повеќе

15 Јануари 2018

За студентите од прв, втор, трет, четврт и петти семестар задолжително пријавување на испитите за јануарска сесија преку iKnow системот.

повеќе

30 Јануари 2015

Се известуваат студентите на Технички факултет – Битола дека заради новите законски прописи скриптарата нема да работи почнувајќи од 01.02.2015 год.

повеќе

УПИСИ 2018

Конечни ранг-листи од втор уписен рок

Конечните ранг-листи на запишани студенти во прв циклус студии во учебната 2018/19 год. од вториот уписен рок може да се преземат од овде.

Запишувањето на кандидатите ќе се врши на 21.09.2018 год.

Третиот уписен рок е на 24.09.2018 год.

Конечни ранг-листи од прв уписен рок

Конечните ранг-листи на запишани студенти во прв циклус студии во учебната 2018/19 год. од првиот уписен рок може да се преземат од овде.

Запишувањето на кандидатите ќе се врши на 07.09 и 10.09.2018 год.

Вториот уписен рок е на 13.09 и 14.09.2018 год.

Постапка за запишување во прва година на прв циклус студии

При запишувањето во прва година на прв циклус судии, примените кандидати поднесуваат:

1. Три фотографии (2 – 3,5х4,5см. и 1 - 2х3см.)

2. Потврда за уплатени 200 денари наменски средства за културно-уметнички потреби на студентите, банка НБРМ на трезорска сметка 100000000063095, сметка на буџетски корисник: 160010509678867, ЕДБ: 4002979132007, Приходно конто 723012, програма 42

3. Потврда за уплатени 300 денари за студентски гласила и за други потреби на студентите во наставно-образовниот процес, банка НБРМ на трезорска сметка 100000000063095, сметка на буџетски корисник: 160010509678848, ЕДБ: 4002979132007, Приходно конто 723012, програма 42

4. Потврда за уплатени 50 денари со назнака за административна такса на жиро сметка 100000000063095, уплатна сметка 840 103 03161, приходна шифра и програма 723012 42 (http://tfb.uklo.edu.mk/filemanager/Uplatnici/Administrativna_taksa.jpg).

5. Потврда за уплатени 1000 денари за функционирање и развој на Универзитетот „Св. Климент Охридски" - Битола, банка - НБРМ на трезорска сметка: 100000000063095, сметка на буџетски корисник: 160010509678852, ЕДБ: 4002979132007, Приходна шифра и програма 722313 00.

6. Потврда за уплатени средства за партиципација или за кофинансирање на жиро сметката на Технички факултет Битола 100000000063095, сметка на буџетски корисник 1600105006178816 приходна шифра и програма 723012 42.

7. Потврда за уплатени средства во висина од 1150 ден. на име материјални трошоци за запишување (индекс, студентска легитимација, информатор, пријавни листови, испитни листови, испитни тетратки) на жиро сметка на Технички факултет Битола 100000000063095, сметка на буџетски корисник 1600105006178816 приходна шифра и програма 723012 42.

Конкурс за запишување на студенти на прв циклус студии во академската 2018/2019

 

Конкурс за запишување студенти во прва година на прв циклус (додипломски) студии на универзитетот „Св. Климент Охридски" - Битола во академската 2018/2019 година

 

Секој заинтересиран кандидат за пријавување и запишување треба да се најави на www.upisi.uklo.edu.mk и да ја пополни комплетната пријава. Потоа на денот на уписите се доставуваат документите заедно со бројот од електронската апликација.

УПИС НА НОВИ СТУДЕНТИ НА ТФБ - Електронска регистрација

Online упис на нови студенти ТФБ