Следни испити

Март/Април
П В С Ч П С Н
192021222324
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23
сите

Новости

16 Февруари 2018

Се известуваат студентите дека задолжително и самостојно треба да ја пополнат анкетата која е поставена во нивното електронско досие во iKnow системот.

повеќе

13 Февруари 2018

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТ

МОДЕЛ НА СООБРАЌАЈНА ПОЛИТИКА ВО ФУНКЦИЈА НА ОДРЖЛИВИОТ РАЗВОЈ НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

повеќе

13 Февруари 2018

Уписот на предмети од летен семестар за академската 2017/2018 год. без казна ќе се врши до 16.02.2018 год.

повеќе

02 Февруари 2018

Распоред за настава во летен семестар од академска 2017/18 год. за сите студиски програми преземи

повеќе

15 Јануари 2018

За студентите од прв, втор, трет, четврт и петти семестар задолжително пријавување на испитите за јануарска сесија преку iKnow системот.

повеќе

29 Ноември 2017

Познати добитниците на наградите за истражувачки труд и есеј на распишаниот награден конкурс на УКЛО. Две од првите три награди за студентите од ТФБ. Честитки до Филип Лазоски (прва награда) и Игор Стерјовски (трета награда) за истражувачки трудови. 

повеќе

15 Ноември 2017

Список на примени кандидати на втор циклус универзитетски студии на ОТСЕКОТ ЗА СООБРАЌАЈ И ТРАНСПОРТ во академската 2017/2018 година (сите уписни рокови)

повеќе

30 Јануари 2015

Се известуваат студентите на Технички факултет – Битола дека заради новите законски прописи скриптарата нема да работи почнувајќи од 01.02.2015 год.

повеќе

Вонр. проф. д-р Јасмина Буневска-Талевска

associate prof. Dr Јасмина Буневска-Талевска
Биографија

 Дата и место на раѓање: 08. 02. 1978, Битола

Образование

 • 11.06.2012: Доктор на технички науки, Универзитет Св.Климент Охридски, Технички факултет-Битола.
 • 15.02.2004 - 07.12.2006: Магистер на сообраќајни науки, Универзитет Св.Климент Охридски, Технички факултет-Битола.
 • 01.10.1996 - 12.11.2001: Дипломиран сообраќаен инженер, Универзитет Св.Климент Охридски, Технички факултет-Битола.

Работно искуство и напредување во професијата

 • 1999 – 2002: Демонстратор, Универзитет Св.Климент Охридски, Технички факултет Битола, Отсек за сообраќај и транспорт, Предмети: Безбедност на сообраќајот 1; Безбедност на сообраќајот 2; Патишта

 • 2002 – 2003: Помлад асистент, Универзитет Св.Климент Охридски, Технички факултет Битола, Отсек за сообраќај и транспорт, Предмети: Патишта; Капацитет на патни сообраќајници

 • 2003 – 2007: Помлад асистент, Универзитет Св.Климент Охридски, Технички факултет Битола, Отсек за сообраќај и транспорт, Предмети: Патишта; Капацитет на патни сообраќајници; Вовед во теоријата на сообраќајните токови; Организација на патен сообраќај; Организација и експлоатација на патниот транспорт 1; Урбанизам; Урбанизам и просторно планирање; Нацртна геометрија; Основи на патното инженерство; Планирање и управување со товарниот транспорт; Основи на транспортната логистика, Основи на вреднување на патната мрежа, Експлоатација на патни сообраќајници, Логистички системи.

 • 2007-2012: Асистент, Универзитет Св.Климент Охридски, Технички факултет Битола, Отсек за сообраќај и транспорт 

 • 2012 - 2017: Доцент, Универзитет Св.Климент Охридски, Технички факултет Битола, Отсек за сообраќај и транспорт 

 • 2017 - денес: Вонреден професор, Универзитет Св.Климент Охридски, Технички факултет Битола, Отсек за сообраќај и транспорт

 • 03.2018-денес: Раководител на Втор циклус на студии, Отсек за сообраќај и транспорт - Технички факултет Битола, Универзитет Св.Климент Охридски

Потесна област на истражување

 • Сообраќајно инжинерство и проектирање
 • Сообраќајно проектирање на патна инфраструктура
 • Урбанизам и сообраќај
 • Транспортна логистика

 

НАСТАВНО-ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ по предметот УРБАНИЗАМ И СООБРАЌАЈ  

 

ПРИЛОГ (А и Б)

 • Извадоци од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање
 • Извадоци од Правилникот за поблиската содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистичките планови

ПРИЛОГ 1: СООБРАЌАЈНА УЛИЧНА МРЕЖА; КЛИКНЕТЕ ТУКА

ПРИЛОГ 2: НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕ, КЛАСИ НА НАМЕНИ, ДОМУВАЊЕ, КОМЕРЦИЈА, ИНДУСТРИЈА И УРБАНА УЛИЧНА МРЕЖА; КЛИКНЕТЕ ТУКА

ПРИЛОГ 3: ГОЛЕМИНИ, ЕСТЕТСКО И ЗЕЛЕНО УРЕДУВАЊЕ НА ПОВРШИНИ ЗА ПАРКИРАЊЕ, ПЛОШТАДИ, СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИ ОБЈЕКТИ; КЛИКНЕТЕ ТУКА

ПРИЛОГ 4: НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ (УРБАНИ ПАРАМЕТРИ) И ВРЕДНУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО ОД СООБРАЌАЈОТ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО МИКРО УРБАНА ЕДИНИЦА; КЛИКНЕТЕ ТУКА

 

НАСТАВНО-ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ по предметот ОСНОВИ НА ПАТНОТО ИНЖЕНЕРСТВО

 

ПРИЛОГ 1: РЕШЕНИ ЗАДАЧИ ОД ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ХОРИЗОНТАЛНОТО РЕШЕНИЕ НА ТРАСАТА (ГЕОМЕТРИСКИ ЕЛЕМЕНТИ НА ТРАСАТА ВО ПЛАН); КЛИКНЕТЕ ТУКА

ПРИЛОГ 2: РЕШЕНИ ЗАДАЧA ОД НАДОЛЖЕН ПРОФИЛ, (КОТИ НА НИВЕЛЕТА И ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ НА ВЕРТИКАЛНА КРИВИНА); КЛИКНЕТЕ ТУКА

ПРИЛОГ 3: РЕШЕНИ ЗАДАЧA ОД ВИТОПЕРЕЊЕ НА КОЛОВОЗНАТА ПОВРШИНА НА ПАТНА СООБРАЌАЈНИЦА И ЗАДАЧИ ОД КОТИ НА ЛЕВ И ДЕСЕН РАБ НА КОЛОВОЗОТ; КЛИКНЕТЕ ТУКА

ПРИЛОГ 4: РЕШЕНИ ЗАДАЧИ ОД ПРЕСМЕТКА И ЦРТАЊЕ НА ПРОШИРУВАЊЕ НА КОЛОВОЗОТ ВО КРИВИНА; КЛИКНЕТЕ ТУКА

ПРИЛОГ 5: ЦРТАЊЕ НА НАПРЕЧНИ ПРОФИЛИ И ПРЕСМЕТКА НА ЗЕМЈЕНИ МАСИ; КЛИКНЕТЕ ТУКА

ПРИЛОГ 6: ДОПОЛНИТЕЛНИ ЗАДАЧИ ЗА ВЕЖБАЊЕ, (ПОДГОТОВКА НА КОЛОКВИУМИ И ИСПИТ); КЛИКНЕТЕ ТУКА

 

НАСТАВНО-ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ по предметот ОСНОВИ НА ВРЕДНУВАЊЕ НА ПАТНА МРЕЖА

ПРИЛОГ 1: РЕШЕНИ ЗАДАЧИ ОД АНАЛИЗА НА КАПАЦИТЕТ И НИВО НА УСЛУГА НА АВТОПАТ; КЛИКНЕТЕ ТУКА

ПРИЛОГ 2: РЕШЕНИ ЗАДАЧИ ОД АНАЛИЗА НА КАПАЦИТЕТ И НИВО НА УСЛУГА НА ДВОЛЕНТЕН ПАТ; КЛИКНЕТЕ ТУКА 

ПРИЛОГ 3: РЕШЕНИ ЗАДАЧИ ОД АНАЛИЗА НА КАПАЦИТЕТ И НИВО НА УСЛУГА НА ПОВЕЌЕЛЕНТЕН ПАТ; КЛИКНЕТЕ ТУКА 

ПРИЛОГ 4: РЕШЕНИ ЗАДАЧИ ОД АНАЛИЗА НА КАПАЦИТЕТ И НИВО НА УСЛУГА ВО ЗОНА НА ПРЕПЛЕТУВАЊЕ; КЛИКНЕТЕ ТУКА 

ПРИЛОГ 5: РЕШЕНИ ЗАДАЧИ ОД АНАЛИЗА НА КАПАЦИТЕТ И НИВО НА УСЛУГА ВО ЗОНА НА ВЛИЈАНИЕ НА РАМПИ; КЛИКНЕТЕ ТУКА 

 

НАСТАВНО-ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ по предметот ВОВЕД ВО ТЕОРИЈА НА СООБРАЌАЈНИ ТОКОВИ: ЗБИРКА РЕШЕНИ ЗАДАЧИ; КЛИКНЕТЕ ТУКА

Книги
 • 1. Дукоски, И., Буневска, Ј.: Прирачник по планирање и управување на товарниот транспорт, учебно помагало, Технички факултет Битола,2007,ISBN 978-9989-786-50-1

Прирачникот може да се набави во скриптарата на ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ-Битола

Престои
 1. EPFL, The Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne, 2002.
 2. University od Fribourg, 2002.  

 

Трудови и конф.

Учество во изработка на научно-истражувачки проекти и експертски елаборати

[1] Маленковска,Т., М., Буневска, Ј.: Развој на симулационен модел на движење на возилата во сообраќајни токови на дволентни патишта, во зависност од патни, сообраќајни и амбиентални услови, НИП, Министерство за образование и наука, 2001, млад истражувач.

[2] Сообраќајно – транспортна инфраструктура на охридско – преспанскиот регион. Експертски елаборат, Технички факултет-Битола, отсек за сообраќај и транспорт и Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови на Република Македонија, март 2006, член на проектниот тим.

[3] Идејно сообраќајно решение за северниот влез на градот Битола, Потег – клучка Кукуречани и крстосница „И. Милутиновиќ, Прилепска и Железничка“. Експертски елаборат, Технички факултет-Битола, отсек за сообраќај и транспорт и општина Битола, февруари 2006, член на проектниот тим.

[4] Елаборат кон програмата за полагање на испит за добивање на сертификат за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај, Технички факултет-Битола и Министерство за транспорт и врски, март 2007, член на тимот.

[5] Елаборат кон програмата за проверка на професионалната компетентност на управителот или овластено лице одговорно за превоз, Технички факултет-Битола и Министерство за транспорт и врски, март 2007, член на тимот.

[6] Елаборат кон програмата за стручно оспособување и полагање на испит за стручна оспособеност на возачите на моторните возила за превоз на опасни материи, Технички факултет-Битола и Министерство за транспорт и врски, февруари 2008, ччлен на тимот.

[7] Сообраќајна студија за град Битола, нарачател Градоначалник на општина Битола,( јуни 2010 - јуни 2011), член на  тимот.

[8] Управување со товарниот сообраќај и достава на стоки во Град Битола, Пилот проект, Општина Битола, 2011. 

[9] TEMPUS project - CUBRIK (Strengthening Quality Assurance System within Western Balkans HEIs in Support of National and Regional Planning), (No. 158999 TEMPUS-EC-SMGR 2009-4688/001-001) 2011 - 2012.

 

 Учество во работилници

[1] Технолошки парк Битола, проект на ЕУ, Европска агенција за реконструкција, Министерство за економија и град Битола, 2004.

[2] INTERREG III A/CARDS, Greece-F.Y.R.O Macedonia, “Development of a knowledge network of educational and research Institutes active in environmental issues for the development of a common cooperation framework, for the harmonization with EU legislation and know-how transfer”, Thessaloniki Technology Park, Thessaloniki, 2007.

 

Објавени научни и стручни трудови

[3] Bunevska, J., Dukoski, I.: Micro-logistic Distributive System Analysis: A Case Study. Transport and logistics, The second serbian seminar with international participation, 18-19.05.2006, Niš, Serbia, pp.7.1-7.4.

[6] Bunevska, J., Dukoski, I.: A Mathematical Model for Establishing the Quantity of Delivered Goods in the Micrologistical Distributive System: A Case Study. Modern Traffic,Vol.26, Special Issue Pp1-84 Mostar, December, 2006, ISSN 0351-1898., pp.39-43.

[7] Bunevska, J., Malenkovska,T.M.: Models of Relationship Between the Basic Flow Parameters at the M-5 Highway Specific Upgrade. Modern Traffic, Vol.26, Special Issue Pp1-84 Mostar, December, 2006, ISSN 0351-1898., pp.30-34.

[8] Bunevska, J.: A Scenario Proposed for EIA Implementation in the Republic of Macedonia. Modern Traffic, Vol.26, Special Issue Pp1-84 Mostar, December, 2006, ISSN 0351-1898., pp.62-66.

[9] Bunevska, J., Malenkovska,T.M.: Functional relationship between the basic flow parameters at the M5 highway in average road, traffic and ambiance conditions, Road and traffic LIII, 3/2006, Belgrade, 2006 pp.12-17.

[10] Bunevska, J., Malenkovska,T.M.: Safety Level of Service Measures of Effectiveness and the Highway Capacity Manual: A case study, 8th Symposium with international participation, “Prevention of traffic accidents on roads 2006”, Novi Sad, 2006, pp.155-160.

[11] Bunevska, J.: EIA of transportation projects in the Republic of Macedonia: comparative analysis, ©Journal of the Technical University at Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications”, Vol. 13(8), 2006, ISSN 1310-8271, Anniversary Scientific Conference’ 2006, BULGARIA, pp.60-66.

[12] Bunevska, J., Malenkovska,T.M.: Speed-flow regression models for interrupted traffic stream: A case study, 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRAFFIC SCIENCE, ICTS 2006, TRANSPORTATION AND GLOBALIZATION, ISBN -13 978-961-6044-80-6, Slovenia, 2006.

[13] Маленковска,Т.,М., Буневска, Ј.: Прилог анализи капацитета и нивоа услуге двотрачних ванградских путева за двосмерни саобраћај, Пут и саобраћај, бр.4, YU ISSN 0478-9733, Београд, 2007, стр.34-38.

[14] Бневска, J., Дукоски, И.: Прилог кон методологиите за избор на еколошки оптимално доставно возило во градовите: студија на случај, Прилози IV, 07-08, ISSN 0420-0950, Македонско научно друштво-Битола, Р.Македонија, 2007, стр.261-275.

[15] Cvetanovski, I., Dancevska, V., Bunevska, J.: Razvitak multimodalnih tehnologija transporta u Republici Makedoniji-tehnologija transporta Modalohr, Suvremeni promet, Vol.28, No1-2 Zagreb, 2008, pp.55-57.

[16] Dukoski, I., Sretenova, S., V., Bunevska, J.: Development and Introduction of Logistic System for Maintenance of the Public Transportation Motor Vehicles: a Case Study, Suvremeni promet, Vol.28, No1-2, ISBN 0351-1898, Zagreb, 2008, pp.97-101.

[17] Bunevska, J., Malenkovska,T.M., Dukoski, I.: Development of a Bi-modal Methodology for Urban Streets Functional Classification as Urban Planning Contribution, Suvremeni promet, Vol.28, No3-4, ISBN 0351-1898, Zagreb, 2008, pp.171-174.

[18] Dukoski, I., Sretenova, S., V., Bunevska, J.: Meteorological security in road traffic trough example of transport road network in Repiblic of Macedonia,International virtual journal for science, technics and Innovations for the industry, MTM, Year II, Issue 6-7/2008, ISSN 1313-0226, Scientific-technical Union of Mechanical Engineering, 2008, pp.51-54.

[19] Dukoski, I., Sretenova, S., V., Bunevska, J.: Development and Introduction of Logistic System for Maintenance of the Public Transportation Motor Vehicles: a Case Study, Modern Traffic,Vol.28, Special Issue Pp1-84 Mostar, December, 2008, ISSN 0351-1898., pp.19-23.

[20] Bunevska, J., Malenkovska,T.M., Dukoski, I.: Development of a Bi-modal Methodology for Urban Streets Functional Classification as Urban Planning Contribution, Modern Traffic,Vol.28, Special Issue Pp1-84 Mostar, December, 2008, ISSN 0351-1898., pp.28-31.

[21] Malenkovska,T.M., Bunevska, J.: EFFECTS OF IMPROVED MANAGEMENT OF TRAFFIC FLOWS ON SUSTAINABLE ROAD SAFETY, VIII Scientific Conference, Telematics, Logistics and Transport Safety–TLTS’08, Silesian University of Technology Publication, Faculty of Transport, Katowice, 16-18 October 2008, pp.90-97.

[22] Dukoski, I., Bunevska, J., Sretenova, S., V.: Meteorological security in road traffic through example of transport road network in the R. of Macedonia, Suvremeni promet, No6, ISBN 0351-1898, Zagreb, 2010, pp.470-474.

[23] Bunevska, T.,J., Malenkovska, T., M.: Development of low speed urban street “side friction” models: case study,  Suvremeni Promet ISSN 0351-1898, Hrvatsko znanstveno društvo za promet, Zagreb 2011.

[24] Bunevska, T., J., Malenkovska T., M., Dukoski,I.: Uniform Urban Street Segment BI Modal Level Of Service Analysis Tool – 2U2SBILOSAT, Suvremeni promet, Vol.31, No1-2, ISSN 0351-1898, Zagreb, 2011, pp.70-74.

[25] Bunevska, T., J., Malenkovska T., M.: Contribution to sidewalk pedestrian level of service analysis, Transport Problems, Volume 4, issue 3, part 1, 2011.

Др. активности
 • Член на Организациски одбор на меѓународна конференција „Транспортот во денешното општество“, Технички факултет Битола.
 • Член на централна комисија на 34-от Државен натпревар на средни електротехнички, машински и сообраќајни училишта, одржан во СОУ Ристе Ристевски Ричко, Мај 2015.
 • Член на централна комисија на 35-от Државен натпревар на средни електротехнички, машински и сообраќајни училишта, одржан во СОУ Никола Карев, Мај 2016.
 • Член на Комисија за спроведување на испит за добивање на сертификат за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај, Решение бр.02-16086 од 21.12.2007 - 2009, Министерство за транспорт и врски на Р.Македонија.
 • Технички секретар на Центарот за обука на транспортери при Технички факултет-Битола.
 • Член на Техничкиот комитет при Институтот за стандардизација на Република Македонија, ИСРМ ТК 12 Патишта-материјали, опрема и сигнализација, 2007-2010.
 • Член на Македонско научно друштво - Битола, 2007. Од 16.11.2007 -2010г., како одговорно лице за научно-истражувачки проекти и член на управен одбор на МНД-Б.
 • Член на Редакциски одбор на Списанието „ПРИЛОЗИ“, Македонско научно друштво-Битола, 2007. 
 • Член на Хрватско научно друштво за транспорт, 2006.                        
 • Член на Здружение на сообраќајни инженери на Р.Македонија, 2002.