Следни испити

Август/Септември
П В С Ч П С Н
20212223242526
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
сите

Новости

23 Мај 2018

Се известуваат студентите дека е објавен распоред за испити во јунска и септемвриска испитна сесија за академска 2017/18 год. за сите студиски програми.

Линк кон испитите од сите сесии.

повеќе

15 Јануари 2018

За студентите од прв, втор, трет, четврт и петти семестар задолжително пријавување на испитите за јануарска сесија преку iKnow системот.

повеќе

29 Ноември 2017

Познати добитниците на наградите за истражувачки труд и есеј на распишаниот награден конкурс на УКЛО. Две од првите три награди за студентите од ТФБ. Честитки до Филип Лазоски (прва награда) и Игор Стерјовски (трета награда) за истражувачки трудови. 

повеќе

30 Јануари 2015

Се известуваат студентите на Технички факултет – Битола дека заради новите законски прописи скриптарата нема да работи почнувајќи од 01.02.2015 год.

повеќе

Ред. проф. д-р Митко Костов

prof. Dr Mitko Kostov

Материјали >>


Основна литература:

  • Момчило Богданов "Теорија на електрични кола", Факултет за електротехника и информациски технологии, Скопје, 2008
  • Рамез Елмасри / Шамкант Б. Навати, Основи на системи со бази на податоци, ISBN 978-608-4535-68-3, 2010 – преведени книги од Влада
  • Чарлс Александер, Метју Садику "Основи на електрични кола" – преведени книги од Влада
  • Б. П. Латхи "Современи дигитални и аналогни комуникациски системи"
  • Пол Дејтел / Харви Дејтел “Како се програмира С++“
Кабинет 200 Локал Дир. телефон Email mitko.kostov@uklo.edu.mk Консултации вторник (13.00-14.30h) и четврток (13.00-14.30h)
Биографија

Д-р Митко Костов е роден на 20.08.1973 година во Битола. Основно и средно образование завршил во Битола. По завршувањето на средна школа ги продолжува дипломските студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје, на Електротехничкиот факултет – Скопје на насоката Електроника и телекомуникации. Студиите ги завршува во мај 1997 год., со што се стекнува со звање дипломиран инженер по електротехника на насоката Електроника и телекомуникации. После дипломирањето, продолжува на постдипломски студии на истиот факултет, каде во мај 2000 год. се стекнува со звањето магистер по електротехника со одбраната на неговиот магистерски труд „Брз алгоритам за дизајн на QMF банки". Во март 2007 год. на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје на Факултетот за електротехника и информациски технологии – Скопје ја одбранува неговата докторска дисертација „Отстранување на шум во нуклеарни медицински слики со примена на мултирезолуција" и се стекнува со звањето доктор на технички науки.

Од 2005 година вработен е на Техничкиот факултет – Битола како асистент. Избран е за доцент во 2008 година, вонреден професор во 2013 година, а од 2018 година е избран во редовен професор на Универзитетот "Св. Климент Охридски" Битола. Од неговото вработување до денес тој е активно вклучен во целокупната дејност на Техничкиот факултет. Од 15.09.2011 до 15.09.2014 година - ја извршува функцијата раководител на електротехничкиот отсек, а од 15.09.2014 година и функцијата продекан за финансиско работење и член на универзитетската комисија за финансово работење.

Во доменот на научно-истражувачката работа неговото внимание е насочено најмногу кон истражувањата од областа на дигиталната обработка на сигнали, мулти-резолуциската анализа на сигнали, вејвлет базираната обработка на слики и отстранување на шум, вејвлет базирано пребарување на слики и видео во бази на податоци, нуклеарни медицински слики, NPR-QMF банки на филтри.

Во изминатите години има напишано околу 60 научни труда објавени во меѓународни списанија и зборници на трудови. Автор е на 2 публикации – збирки на решени задачи по Основи на електротехниката I и Електроника.

Д-р Митко Костов има учествувано во билатерални и меѓународни проекти од програмите на Tempus, Erasmus, IPA, COST и др., и има реализирано студиски престои во повеќе странски научни институции.

Член е на меѓународната организација на електроинженери IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) од 2006 година и на Комората на овластени инженери и овластени архитекти од 2008 година.

Комплетна биографија, список на трудови, проекти и сл. ќе најдете на https://sites.google.com/a/uklo.edu.mk/mitko-kostov.

 

View Mitko Kostov's profile on LinkedIn
Follow me on ResearchGate