Следни испити

Август/Септември
П В С Ч П С Н
20212223242526
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
сите

Новости

23 Мај 2018

Се известуваат студентите дека е објавен распоред за испити во јунска и септемвриска испитна сесија за академска 2017/18 год. за сите студиски програми.

Линк кон испитите од сите сесии.

повеќе

15 Јануари 2018

За студентите од прв, втор, трет, четврт и петти семестар задолжително пријавување на испитите за јануарска сесија преку iKnow системот.

повеќе

29 Ноември 2017

Познати добитниците на наградите за истражувачки труд и есеј на распишаниот награден конкурс на УКЛО. Две од првите три награди за студентите од ТФБ. Честитки до Филип Лазоски (прва награда) и Игор Стерјовски (трета награда) за истражувачки трудови. 

повеќе

30 Јануари 2015

Се известуваат студентите на Технички факултет – Битола дека заради новите законски прописи скриптарата нема да работи почнувајќи од 01.02.2015 год.

повеќе

Вонр. проф. д-р Методија Атанасовски

Associate Professor Dr Методија Атанасовски
Биографија

Дата на раѓање: 26.10.1977

 

Образование

 • доктор на техничи науки (д-р) (област Електроенергетски мрежи и системи) Декември 02, 2011- Факултет за електротехника и информациски технологии-Скопје , Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Република Македонија. Наслов на докторската дисертација: ,,Нови методи за распределба на загубите во дистрибутивни мрежи со дисперзирано производство на електрична енергија”.
 • магистер (м-р) (Електротехнички науки-Преносни и Дистрибутивни Електроенергетски Системи) Декември 13, 2005 – Електротехнички Факултет – Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Република Македонија. Наслов на магистерската работа: ,,Распределба на загубите во дистрибутивни системи со дисперзирано производство на електрична енергија”.
 • Дипл. Ел. Инж. (Електротехника – Електроенергетика). Септември, 28, 2001 - Електротехнички Факултет – Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Република Македонија.

Области на Истражување

 • Анализа на дистрибутивни системи
 • Дисперзирано производство и неговото влијание врз управувањето на дистрибутивните системи
 • Распределба на загубите во дистрибутивни системи со дисперзирано производство
 • Анализа на електроенергетски системи
 • Релејна заштита

Работно Искуство

 • ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА  (15.10.2003-денес).  Помлад асистент, асистент, доцент, вонреден професор.
 • ЕМО -Институт ДООЕЛ-Скопје (Проектант соработник во бирото за проектирање на преносни надземни електроенергетски водови). (2001-2002). 

Citations: 

Рецезент

 • IEEE Transactions on Power Systems
 • IET Generation, Transmission and Distribution
 • IEEE Transacrions on Sustainable Energy

Членство

 • IEEE-(PES society) since 2012
 • MAKO-CIGRE since 2004
 • Комора на инженери на РМ од 2009

 
Трудови и конф.

International Journals with impact factor:

[1] M. Atanasovski, R.Taleski : “Energy Summation Method for Loss Allocation in Radial Distribution Networks With DG”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 27, NO. 3, pp. 1433-1440, August 2012. (JCR impact factor(2015)=3.342).

[2] M. Atanasovski, R.Taleski : “Power Summation Method for Loss Allocation in Radial Distribution Networks With DG”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 26, NO. 4, pp. 2491-2499, November 2011. (JCR impact factor(2015)=3.342).

 

Меѓународни и домашни конференции: 

[1]      Metodija Atanasovski, M. Kostov, N. Acevski, B. Arapinoski, E. Kotevska: “Transient Stability of Asynchronous Generator on Distribution Network”, Proceedings of papers LI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION, COMMUNICATIONAND ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, pp. ??-??, Ohrid, Republic of Macedonia, 2016.

[2]        Metodija Atanasovski, Lj. Trpezanovski, B. Stevanovski, N. Acevski: “Overcurrent Protection Analysis of Distribution Networks with Dispersed Generation”, Proceedings of papers L INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION, COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, pp. 75-78, Sofia, Republic of Bulgaria, 2015.

[3]        N. Acevski, M. Spirovski, Metodija Atanasovski, B. Stevanoski: “Analysis of the Grounding System of the Mines with Surface Exploitation”, Proceedings of papers L INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION, COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, pp. 71-74, Sofia, Republic of Bulgaria, 2015.

[4]        B. Stevanoski, N. Acevski, Metodija Atanasovski: “Wind Turbine Fault Ride Through in Weak Power System”, Proceedings of papers L INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION, COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, pp. 83-86, Sofia, Republic of Bulgaria, 2015.

[5]        M. Kostov, B. Gegov, Metodija Atanasovski, M. Petkovski: “Short Time Fourier Transform for Power Disturbances Analysis”, Proceedings of papers L INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION, COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, pp. 178-181, Sofia, Republic of Bulgaria, 2015.

[6]        Ljupco Trpezanovski, Metodija Atanasovski, Mile Milosevski: “The Influence of the Power Systems from the Neighboring Countries, on the Fault Currents in the Macedonian Power System”, Proceedings of papers XLIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION, COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, pp. 391-394, Nis, Republic of Serbia, 2014.

[7]        M. Kostov, B. Gegov, Metodija Atanasovski, M. Petkovski, C. Mitrovski: “Power Disturbances Simulation and Analysis in Wavelet Domain”, Proceedings of papers XLIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION, COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, pp. 157-160, Nis, Republic of Serbia, 2014.

[8]       Ljupco Trpezanovski, Metodija Atanasovski, Dimitar Dimitrov: “Technical Conditions for PV Plants Connection on the MV Distribution Grids in the Republic of Macedonia”, Proceedings of papers XLVII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION, COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, pp. 243-246, Sofia, Republic of Bulgaria, 2012.

[9]       Metodija Atanasovski, Rubin Taleski: “Power Summation Method for Allocation of Losses in Radial Distribution Networks With Dispersed Generation”, in Procedings of 2010 Mediterranean Conf. on Power Generation Transmission Distribution and Energy Conversion, Cyprus, 07−10 november (IET CONFERENCES available at IEEE Xpolore Digital Library).

Домашни конференции

[1]       Атанасовски, Методија; Ацевски, Николче; Стевановски, Благоја: “Пресметка на електричните параметри на XLPE кабли со MATLAB power_cableparam”, IX советување на МАКО CIGRE, СТК Б1, Охрид, 27-29 септември 2015.

[2]        Атанасовски, Методија, Трпезановски, Љупчо: “Анализа на прекуструјната заштита на дистрибутивните изводи со дисперзиранo производство”, IX советување на МАКО CIGRE, СТК Ц6, Охрид, 27-29 септември 2015.

[3]        Атанасовски, Методија, Трпезановски, Љупчо: “Примена на ACCC спроводници на високонапонските надземни водови”, VIII советување на МАКО CIGRE, СТК Б2, Охрид, 22-24 септември 2013.

[4]        Атанасовски, Методија, Божиноовски Борче, Симоновски Зоран: “Транзиентна стабилност на асинхрон генератор на дистрибутивна мрежа”, VIII советување на МАКО CIGRE, СТК Ц6, Охрид, 22-24 септември 2013.

[5]        Трпезановски, Љупчо, Атанасовски, Методија, Крсте Мицалевски: “Влијание на приклучувањето на фотоволтаична електроцентрала од 1 MWp, врз работните карактеристики на дистрибутивната мрежа”, VIII советување на МАКО CIGRE, СТК Ц6, Охрид, 22-24 септември 2013.