Новости

26.09.2022

26.09.2022

Почитувани студенти,

-Уписот на зимски семестар ќе започне во среда 28.09.2022 год. и ќе трае до 15.10.2022 год.;

-Студентите задолжително ги внесуваат  запишаните и презапишаните ( задолжителни и изборни) предмети во индексот;

-Студентите кои нема да се придржуваат на рокот за запишување на  семестар ќе плаќаат надомест за ненавремен упис на семестар;

-Пред запишувањето, студентите задолжително е потребно да се пополнат анкетните прашалници кои се генерирани во нивното електронско досие во  I Know софтверот за предметите од непарните семестри.

 - Да ја имате завршено обврската за практична настава;
 -  Освен редовните уплати за партиципација и материјали за упис, да се уплатат 100 ден. за Универзитетско студентско собрание и 100 ден. за Факултетско студентско собрание, како и 100 ден. за колективно осигурување.

Со почит,

Технички факултет - Битола

повеќе

21.09.2022

Почитувани кандидати,

Во прилог е Конечна ранг листа на примени кандидати за студенти во учебната 2022/23г. на Технички факултет-Битола во Втор уписен рок.

Конечна ранг листа

повеќе

19.09.2022

Почитувани кандидати,

Во прилог е Прелиминарна ранг листа на примени кандидати за студенти во учебната 2022/23г. на Технички факултет-Битола во Втор уписен рок.

Прелиминарна ранг листаповеќе

06.09.2022

Почитувани кандидати,

Во прилог е Конечна ранг листа на примени кандидати за студенти во учебната 2022/23г. на Технички факултет-Битола во Прв уписен рок.

Конечна ранг листа

повеќе

01.09.2022

Почитувани кандидати,

Во прилог е Прелиминарна ранг листа на примени кандидати за студенти во учебната 2022/23г. на Технички факултет-Битола во Прв уписен рок.

Прелиминарна ранг листаповеќе

24.08.2022

 

Конкурс за избор на студенти за спроведување на надворешна евалуација на високообразовните установи и студиски програми

За повеќе информации отворете тука.

 

повеќе

08.07.2022

Почитувани студенти,

Во прилог е распоредот на испити во Септемвриска испитна сесија 2021/2022г.

Септемвриска испитна сесија 2021/2022г.

повеќе

05.07.2022

ВАЖНО - соопштение за административни работи

Се известуваат студентите дека за сите административни услуги претходно треба да се обраќаат на телефоните:

075 295 713 (Љупка), 075 295 710 (Тина)  или 072 319 388 (Валентина);

или на е-маил :

ljupka.micevska@tfb.uklo.edu.mk

tina.nuseva@tfb.uklo.edu.mk

valentina.safkulovska@tfb.uklo.edu.mk за да истите по можност бидат реализирани по електронски пат.

повеќе

04.07.2022

01.07.2022

20.06.2022

14.06.2022

СООПШТЕНИЕ

Почитувани колеги,
Испитот по Англиски јазик 1 и 2 е закажан за на 16.06. во 9 часот во просториите на ФИКТ.
Доцент д-р Лела Ивановска 

повеќе

01.06.2022

18.05.2022

Почитувани студенти,

Во прилог е распоред на испити во Јунска испитна сесија 2021/2022г.

Испитите задолжително треба да се пријават во iknow системот, пријавите во хартиена форма ќе се доставуваат кај наставниците на денот на испитот.

Уплатата за испитите од зимски семестар е 300 денари, и за преместување на термин за испит од летен во зимски семестар и обратно е 300 денари. За испитите од летен семестар не се плаќа.

Јунска испитна сесија 2021/2022г.

повеќе

28.04.2022

19.04.2022

07.04.2022

Почитувани студенти,
Ве известуваме дека според одлуката на Деканатска управа бр.02-679/3 од 31.08.2021 г., уплатата за испитите во вонредните испитни рокови, почнувајќи од априлска сесија 2022 г., изнесува 500 ден.
повеќе

04.04.2022

Почитувани студенти,

Во прилог е распоред на испити во Априлска испитна сесија 2021/2022г.

Априлска испитна сесија 2021/2022г.

Испитите задолжително треба да се пријават во iknow системот, пријавите во хартиена форма ќе се доставуваат кај наставниците на денот на испитот со напомена дека ќе има дополнително соопштение за висината на уплатата за испитите.

повеќе

22.02.2022

<< previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |