Новости

07.10.2021

Почитувани кандидати, Во прилог е Решение за прием на кадидати на Технички факултет - Битола во учебната 2021/22г. Четврт уписен рок.

Решение за прием на кандидати

повеќе

06.10.2021

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат студентите од Прва година дека предавањата по Англиски јазик ќе започнат на 13.10.2021год.

повеќе

05.10.2021

Почитувани кандидати,

Во прилог е Прелиминарна ранг листа на примени кандидати за студенти во учебната 2021/22г. на Технички факултет-Битола во Четврт уписен рок.

Прелиминарна ранг листа

повеќе

30.09.2021

Почитувани кандидати, Во прилог е Решение за прием на кадидати на Технички факултет - Битола во учебната 2021/22г. Трет уписен рок.

Решение за прием на кандидати

повеќе

29.09.2021

Почитувани студенти,  објавен е распоредот за настава за I, III, V и VII семестар за академската 2021/2022 за сите студиски програми. 

Распоред за I, III, V и VII семестар за академска 2021/2022

повеќе

28.09.2021

Почитувани кандидати,

Во прилог е Прелиминарна ранг листа на примени кандидати за студенти во учебната 2021/22г. на Технички факултет-Битола во Трет уписен рок.

Прелиминарна ранг листа

повеќе

22.09.2021

Почитувани кандидати, Во прилог е Решение за прием на кадидати на Технички факултет - Битола во учебната 2021/22г. Втор уписен рок.

Решение за прием на кандидати

повеќе

20.09.2021

Почитувани кандидати,

Во прилог е Прелиминарна ранг листа на примени кандидати за студенти во учебната 2021/22г. на Технички факултет-Битола во Втор уписен рок.

Прелиминарна ранг листа

повеќе

20.09.2021

Почитувани студенти, уписот за зимски семестар за II,III и IV година е започнат.

Во врска со уписот на зимски сем. 2021/2022 г. Ве потсетуваме дека: 

1. Пред запишувањето треба задолжително да ја пополните анонимната анкета која ја имате во Вашето електронско досие во горниот десен агол;
2. Да ја имате завршено обврската за практична настава;
3. Освен редовните уплати за партиципација и материјали за упис, да се уплатат 100 ден. за Универзитетско студентско собрание и 100 ден. за Факултетско студентско собрание, како и 100 ден. за колективно осигурување.
Технички факултет - Битола  
повеќе

09.09.2021

Почитувани кандидати, Во прилог е Решение за прием на кадидати на Технички факултет - Битола во учебната 2021/22г. Прв уписен рок.

Решение за прием на кандидати

повеќе

06.09.2021

Почитувани кандидати,

Во прилог е Прелиминарна ранг листа на примени кандидати за студенти во учебната 2021/22г. на Технички факултет-Битола во Прв уписен рок.

Прелиминарна ранг листа

повеќе

23.08.2021

Почитувани студенти,

во прилог е конечен распоред за септемвриска сесија.


Оваа сесија ќе важат следните правила:

1. Студентите се пријавуваат online, а пријавите се носат на денот на испитот.
2. Студентите плаќаат 300 денари за сите испити.
3. Студентите плаќаат за промена на термин на испит од летен во зимски семестар и обратно - по 300 ден.
повеќе

31.05.2021

СООПШТЕНИЕ
Им се соопштува на студентите дека поправниот прв колоквиум по предметот Дизајн на патна инфраструктура, ќе се одржи на 08.06 2021 година (вторник), во 12.00 часот, во просториите на Технички факултет  - Битола.
Од предметниот наставник

повеќе

26.05.2021

Почитувани студенти,

во прилог е конечен распоред за јунска сесија. НАПОМЕНА: Овај распоред има корекција на Годишниот распоред на испити


Оваа сесија ќе важат следните правила:
1. Студентите се пријавуваат online, а пријавите се носат на денот на испитот.
2. Студентите плаќаат 300 денари само за испитите од зимски семестар
3. Студентите не плаќаат за промена на термин на испит од летен во зимски семестар и обратно
4. Студентите може да се јават за испит кај предметниот професор и два пати на истиот испит во двата термини (ако испитот е од зимски семестар ќе платат 2 пати х 300 ден., а ако испитот е од летен семестар не плаќаат ниту еднаш).
Ви благодариме за разбирањето и соработката, и Ви посакуваме добро здравје
повеќе

17.05.2021

СООПШТЕНИЕ
Им се соопштува на студентите дека првиот колоквиум по предметот Дизајн на патна инфраструктура, ќе се одржи на 25.05 2021 година (вторник),  во 12.30 часот, во просториите на Технички факултет  - Битола.
Од предметниот наставник

повеќе

21.04.2021

СООПШТЕНИЕ

Почитувани студенти, поради продолжените рестрикции, сите активности со физичко присуство се одлагаат до 27 април. Сите идни активности зависат од понатамошните мерки и рестрикции.

повеќе

06.04.2021

СООПШТЕНИЕ

Почитувани студенти, поради новите рестрикции, сите активности со физичко присуство се одлагаат до 20 април. Претходно закажаните колоквиуми може да се одржат online со договор со предметниот професор. Априлската испитна сесија нема да се одржи се додека важат рестрикциите.

повеќе

17.02.2021

СООПШТЕНИЕ

Уписите за летен семестар 2020-21г. се продожуваат до 05.03.2021год.

повеќе

13.02.2021

Почитувани студенти,

Ве потсетуваме дека уписите за летен семестар се започнати. Во врска со тоа Ве информираме дека треба да влезете во Вашите електронски досиеја, да ја пополните анкетата во горниот десен агол, а потоа да ги изберете задолжителните и изборните предмети кои планирате да ги запишете.  Уписот потоа го завршувате во службата за студентски прашања.

Во прилог се пријавните листови за сите отсеци според кои можете да го направите изборот на изборните предмети во соодветните семестри.

Индустриско инженерство и менаџмент

Електроенергетски системи

Машинство

Графичко инженерство и дизајн

Инженерство за заштита на животна и работна средина

Мехатроника запишани I година во 2020-2021

Мехатроника II,III,IV година

Сообраќајно-транспортно инженертсво

За сите нејаснотии Ве молиме да се обратите на телефоните:

075 295 713 (Љупка), 075 295 710 (Тина), 072 319 388 (Валентина);

или на мејловите:

ljupka.micevska@tfb.uklo.edu.mk

tina.nuseva@tfb.uklo.edu.mk

valentina.safkulovska@tfb.uklo.edu.mk

Технички факултет - Битола

повеќе

12.02.2021

Почитувани студенти,  објавен е распоредот за настава за летен семестар за академската 2020/2021 за сите студиски програми. 

Распоред за летен семестар за академска 2020/2021

повеќе
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |