31 Мај 2021

СООПШТЕНИЕ
Им се соопштува на студентите дека поправниот прв колоквиум по предметот Дизајн на патна инфраструктура, ќе се одржи на 08.06 2021 година (вторник), во 12.00 часот, во просториите на Технички факултет  - Битола.
Од предметниот наставник

.