04 Октомври 2022

С О О П Ш Т Е Н И Е  за студенти во прва година

Се известуваат студентите во прва година дека им се креирани укло мејлови на G-mail платформата кои можат да ги користат за службена комуникација.

Мејловите со лозинките се запишани на последната страница од индексот.

Истовремено истите мејлови и лозинки се користат за влез во електронското досие во I-Know системот заради пријавување на испити и сл.

Се замолуваат студентите да направат влез во мeјлот и во електронското досие, и доколку имаат проблем да се обратат во службите за студентски прашања (кај Валентина Шафкуловска).

Со почит,

       Технички факултет - Битола

.