11 Ноември 2022

Почитувани студенти,

Во прилог е распоред на испити во Ноемвриска испитна сесија 2022/2023г.

Ноемвриска испитна сесија 2022/2023г.

.