26 Мај 2021

Почитувани студенти,

во прилог е конечен распоред за јунска сесија. НАПОМЕНА: Овај распоред има корекција на Годишниот распоред на испити


Оваа сесија ќе важат следните правила:
1. Студентите се пријавуваат online, а пријавите се носат на денот на испитот.
2. Студентите плаќаат 300 денари само за испитите од зимски семестар
3. Студентите не плаќаат за промена на термин на испит од летен во зимски семестар и обратно
4. Студентите може да се јават за испит кај предметниот професор и два пати на истиот испит во двата термини (ако испитот е од зимски семестар ќе платат 2 пати х 300 ден., а ако испитот е од летен семестар не плаќаат ниту еднаш).
Ви благодариме за разбирањето и соработката, и Ви посакуваме добро здравје

.