09 Јануари 2023

СООПШТЕНИЕ

Вториот колоквиум по Англиски јазик ќе се одржи на 18.01.(среда) во 11.00 часот.

Доцент д-р Лела Ивановска

.