02 Декември 2021

СООПШТЕНИЕ

Испитите по динамика и осцилации, јакост на конструкците и роботика во ноемвриската сесија ќе се одржат на ден 09.12.2021 година со почеток во 12 часот во училница 203.
проф.д-р. Дејан Трајковски

.